Tarsal Koalisyon

Tarsal Koalisyon

Ayak kemiklerinin iki ya da daha fazlasının birbiri ile doğuştan kemiksel kaynaşmasıdır. Ortalama görülme sıklığı %1’dir. En sık kalkaneus ile naviküler ( vakaların %60’ı) ve talus ile naviküler (vakaların %50’ si) arasında koalisyona rastlanır. Patolojik anatomil açıdanbakıldığında bu koalisyon kemiksel (sinostoz),kıkırdak yapıda (sinkondroz) veya fibröz doku yapısında (sindesmoz) olabilir.

Etyoloji: Gerçek sebebi bilinmemektedir. Primitif mezenkimal dokunun differensiasyon ve segmentasyon kusuru ile oluştuğu düşünülür.

Klinik buldular :Çocuklarda özellikle yürüme çağı öncesi asemptomatikdir. Tesadüfen çekilen radyografilerde saptanabilir. Kemiklerin birbirine bağlayan köprüle (bar) doğuşta kıkırdaksı olup bir miktar harekete izin verirken, ileri yaşlarda (ortalama 8-12 yaşlar arası) ossiye olur ve hareketleri kısıtlayarak bulgu vermeye başlar. En sık bulgu subtalar ve midtarsal bölgelerdeki ağrıdır. Bu ağrı egzersizle ortaya çıkar ve dinlenmekle geçer.

Radyolojik bulgular: Standart AP ve yanradyodrafilerde başka, kemiksel ilişkiyi gösterebilmek için oblik ve belirli açılarda inceleme gerekir. Geç dönemde subtalar eklemde sekonder dejeneratif değişiklikler saptanır. Eğer koalisyonlar kemiksel değil kıkırdak ya da fibröz karakterde ise, konvasiyonel ve bilgisayarlı tomografik incelemeden de yararlanılmalıdır.

Tedavi: Koalisyon tipi, lokalizasyonu,hastanın yaş ve şikayetlerinin derecesine göre değişir. Çoğu hastada belirsiz ağrılar mevcuttur; özellikle büyüme  çağında Thomas topuklu, medialden kamalı ortopedik botlar yeterli olur. Eğer hastanın yakınmaları peroneal kaslarda ağrı ve spazm oluşturacak kadar fazla ise 3-4 haftalık yürüme alçısı yapılır. Konsevatif tedavilere rağmen yenileyen şikayetler olursa cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Koalisyonun tipi ve derecesine göre değişmekle birlikte kemiksel barın eksizyonu, yumuşak doku (tendon) interpozisyonu, tarsal kemiklerin artrodezi (triple artrodez gibi) uygulanan cerrahi işlemlerdir.