Tarsa Tünel Sendromu

Tarsa Tünel Sendromu

Tibial sinirin fleksör retinakulumun (lacinate ligaman) altında sıkışması ile oluşan bir sendromdur. Tarsal tünelin tabanını döşeyen fibröz doku, medial malleolün posterior ve inferioründen başlayarak kalkaneumun medialindeki tuberositasa kadar uzanır. Bu dokunun proksimal kenarı krusun derin fasyası ile devam eder. Bu fibröz doku tünelin içinden geçen tibialis posterior, fleksör digitorum longus ve fleksör hallusis longus tendonlarını septalarla birbirinden ayırır. Ayrıca tünel içinden arteria tibialis geçmektedir.

Etyoloji: Tarsal tünel sendromunu oluşturan başlıca sebepler ikiye ayrılabilir.
1-    Ekstrensek (tünel dışarıdan sıkıştıran)
2-    İntrensek (tünelin içindeki oluşumlar)patolojiler.
Bunlardan başlıcaları deplase distal tibial, talar veya kalkanealkırıklar, tünel içindeki tendonların tenosinoviti (romatoid artrit veya ankilozan spondilit nedeniyle), ganglionlar, lipom, neurilemoma ve variköz oluşumlarıdır.

Klinik bulgular: Ayağın palntan yüzünde paresteziler olur. Bu özellikle akşamları ekstremitenin egzersizler sonrası aşağıda tutulması ile ortaya çıkar. Tinel testi pozitiftir.

Tedavi: 2-3 haftalık oral nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar ve yürüme alçısı uygulanır. Konservatif tedaviye cevap vermeyen vakalarda cerrahi tedavi yapılması önerilir. Cerrahi tedavide fleksör retinakulum kesilir (dekompreyon) ve tibial sinir va dalları dakkatlice disseke edilerek serbestleşir (nöroliz).