Servikal Disk Hernisi

Servikal Disk Hernisi

İntervertebral diskus daha çok lomber bölgede oluşur. Servikal bölgede ise daha seyrek görülür. Başlıca klinik bulguları boyunda sertlik ve ağrı, omuz ve kolda nörolojik bulguları ile servikal artroza benzer.

Etyopatogenez: Lomber bölgede diskus oluşumunda travmanın rolü büyüktür. Servikal bölgede ise her zaman travma ile ilgisi görülmez. Daha çok intervertebral diskustaki dejeneratif değişiklik nedeni ile kendiliğinden oluşur. Servikal artroz gibi servikal disk hernisi de en çok, boynun en hareketli olan C5-C6 ve C6-C7 aralıklarında oluşur.
Klinik bulgular: Herni’ni n orta hatta veya yanda oluşuna göre değişir. Orta hatta olan disk hernisi doğrudan doğruya medulla spinalis üzerine bası yapar. Verdiği bulgular medulla spinalis tümörleri ve diğer santral nörolojik hstalıklarla karışır. Bunların ayırt edilmesi ve tedavisi nöroloji ve nöroşirürjinin konusudur. Lateral disk hernisinde ise servikal sinir kökleri üzerine yaptıgı basının bulguları vardır. Çok defa boynun aşırı bükülmesi veya herhangi bir şekilde zorlanmasında  saatler veya günler sonra boyunda sertlik ve ağrı başlar. Ağrı, öksürme ve aksırma ile daha da şiddetlenir. Radikküler tipte olan sinirin dal erdiği kaslarda kuvvet ve refleks azalması, dermatomunda his kusurları bulunur.

Radyolojik bulgular: Radyografilerde disk hernisinin oluştuğu seviyede, çok defa C5- C6 ve C6-C7 de intervertebral diskus aralığının daralmış olduğu görülür. Fakat bu bulgu servikal artrozda da görülen ortak bir bulgudur.

Ayırıcı teşhis: Ayırıcı teşhis bakımından servikal disk hernisini ayırt etmek zordur. Çünkü ikisi de benzer klinik bulgular verir. Servikal artrozda radyografilerde görülen dejeneratif değişiklikler daha fazla, servikal disk hernisinde ise sinir kökü basısına bağlı nörolojik bulgular daha belirgindir.  Fakat ikisinin de tedavisi aşağı yukarı aynı olduğu için aralarında ayırıcı teşhis yapmak pratik bakımdan gerekmez.

Ayırıcı teşhis yönünden boyunda ağrı ve sertlik kola vuran ağrı görülen bütün hastalıkları bir arada dülşünmekte fayda vardır.

Boyunda ağrı ve sertlik yapan hastalıklar;Servikal artroz ve disk hernisi, boyunun travmatik lezyonları, boyun kaslarının fibrozisi, servikal omurganın tüberkülozu ve diğer enfeksiyonları, tümörler.

Kola vuran ağrı yapan hastalıklar: Medulla spinalis üzerinde santral bası bulgusu verenler; Medulla spinalis tümörleri, servikal spondilolistezis , santral servikaldiskus hernisi.

Pleksus brakialis basısı yapanlar: Akciğerin apeks tümörü (Pancoats), servikal Kosta ve skaleneus sendromu, intervertebral diskusun lateral hernisi.

Omuza ve kola vuran ağrı yapan çeşitli omuz hastalıkları (bursit, tenndinit) ve bu bölgedeki kemiklerde infeksiyon, kistik ve tümöral değişiklikler. Ulnar sinirin kronik travmasına bağlı nöriti. Elbileğinde median sinir basısı bulguları veren karpal tünel sendromu.

Tedavi: Servikal disk hernisinin medikal tedavisi servşkal artrozda olduğu gibidir.