Servikal Artroz

Servikal Artroz

Servikal osteoartrit, servikal osteoartroz da denir. Artroz diye isimlendirilen ve vücudun bir çok eklemlerinde oluşan dejeneratif eklem bozuklukları servikal omurga da sık görülür. Orta yaşlı kimselerde çok defa boyun travmasından sonra başlayan bu bozukluklar ilerleyen yaşla beraber artar.

Patogenez: Dejeneratif değişiklikler en çok servikal omurganın en hareketli olduğu C5- C6 ve C6- C7 omurları arasında görülür. Bozukluklar önce vertebra korpusları arasındaki intervertebral diskuslarda başlar.  Zamanla diskus aralıkları darlaşır ve vertebra kenarlarında osteofitler oluşur. Daha sonra posterior intervertebral eklemeler (fasetler) bozulmaya başlar. Buradaki eklem kıkırdakları aşınır, eklem aralığı darlaşır, zamanla yok olur, eklem kenarlarında osteofitler oluşur. Bu osteofitler intervertebral forominaların içine doğru uzayıp servikal sinir köklerinin geçtiği bu delikleri darlaştırırlar. Çevredeki yumuşak dokulardatravmatik ödem oluşunca daha da darlaşan deliklerde sinir kökleri bası altında kalır. Vertebral kanal içine doğru uzayan osteofitlerin doğrudan doğruya medülla spinalis üzerine bası yapması da mümkündür, fakat ender görülür.

Klinik bulgular: Boyundaki başlıca bulgular, hafif adale spazmı ile beraber boyunda sertlik, enseye ve omuzlara vuran ağrı, boynun hareketleri esnasında krepitasyon duyulmasıdır. Çokdefa bu bulgular zamanla kaybolur,  fakat bir travmadan sonra tekrar ortaya çıkar. Sinir köklerinin tahrişine bağlı olan bulgular ise, bu sinir boyunca omuza, kola ve ele kadar vuran brakialji şeklindedir. Elde parestezi ve kuvvet kaybı  da görülür. Hasta parmaklarına iğneler battığından veya uyuşukluktan bahseder. Bazende elinde tuttuğu şeyleri düşürdüğünden şikayet eder. Ön kolda tendon reflekslerinde azalma bulunabilir. Daha ince bir nörolojik muayene yapıldığında; C5-C6 seviyesinde osteofit veya disk hernisi sebebiyle 6. Servikal sinir kökü bası altında olduğunda, deltoid ve biseps kaslarında kuvvet azalması, biseps refleksinde azalma, başparmak ve işaret parmaklarında his azalması bulunur. Olay C6-C7 seviyesinde olup 7. Servikal sinir kökü bası altında ise, triseps kasında kuvvet ve refleks azalması, işaret ve orta parmaklarda his azalması görülür.

Radyolojik bulgular: İntervertebral diskus aralıklarının daralmış olduğu, karışıklı vertebra korpuslarının ön ve arka kenarında osteofitlerin oluşmuş olduğu, en iyi şekilde boynun lateral radyografilerinde görülür. Vertebralar arası foramenleri ve içlerine uzanan osteofitlerin, bunları ne derece darlaştırdıkları ise sağ ve sol oblik grafilerde görülür. Bu radyolojik bulguları ortaya yaşı geçmiş kimselerin çoğunda bulmak mümkündür. Fakat bunların hepsinde klinik bulgular yoktur. Bu nedenle radyolojik bulgular klinik bulguların beraberce değerlendirilmesi gerekir.

Tedavi: Servikal artrozun semptomları çok defa kendiliğinden azalır ve kaybolur, periyodik  olarak tekrarlar. Tedavi yumuşak dokularda geçiçi olarak oluşmuş inflamasyon ve ödemi ortadan kaldırıp hastayı rahat ettirmeğe yönelmelidir. Bunun için analjezik ve antiflojistik ilaçlar verilir.Boyuna yüzeysel ve derin sıcaklık, masaj ve traksiyon uygulayan fizik tedavi yapılır. Bir ortez verilerek boynun bir müddet istirahat ettirilmeside çok yarar sağlar. Bunun için boyuna yakalık şeklinde selüloid korse takılır. Ancak hastalığın çok ilerlemiş olduğu, fizik ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen veya çok sık olarak tekrarlayan vaklarda ameliyatla tedavi gerekir.  Servikal sinir kökünü basıdan kurtarmak için osteofitler temizlenir ve iki veya üç vertebra arasında füzyon ameliyatı yapılır.