Osgood-Schlatter Hastalığı

Osgood – Schlatter Hastalığı

Osgood – Schlatter Hastalığı Nedir?
Çocukluk çağında sık rastlanan bir diz ağrısı sebebidir. Diz kapağının alt ucundan, kaval kemiğine (tibia) yapışan patellar tendon ve yapışma yerinde ağrı ve hassasiyet olmasıdır. Hastalık erkeklerde kızlardan 3 kat daha fazla görülür. Erkek çocuklarda 11-15 yaşlarında, kızlarda 8-13 yaşlarında sık görülür. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Büyüme döneminde gevşek olan kemik- tendon yapışma yerinin uyluk ön bükümündeki kasların (kuadriseps, dizi doğrultucu kas) ani kasılması ile bu bölgedeki periost (kemiği çevreleyen zarlar) tüberositas tibiadan (kaval kemiğinin uç-önündeki çıkıntı) ayrılır.

Osgood – Schlatter Hastalığının Belirtileri

  • Diz kapağının tam altında bulunan incik kemiği (tibia) üstündeki tümsekte (tibial tüberozite) ağrı, şişme ve hassasiyet
  • Özellikle koşma, atlama gibi hareketler sonucu şiddeti artan fakat dinlenince geçen diz ağrısı
  • Çevredeki kasların özellikle uyluk kaslarının (kuadriseps) gerginliği

Ağrı kişiden kişiye değişir. Bazı çocuklar, belirli faaliyetler yaparken orta şiddette ağrı hisseder. Diğerleri içinse ağrı nerdeyse süreklidir ve halsizliğe yol açar. Osgood-Schlatter hastalığı, genellikle bir dizde ama bazen her iki dizde birden ortaya çıkabilir. Hissedilen rahatsızlık haftalar hatta aylar boyunca sürebilir ve çocuğunuzun büyüme süreci tamamlanana kadar tekerrür edebilir.