Metatarsus Primus Varus

Metatarsus Primus Varus

1.Metatars doğuştan aşırı derecede medial döner. Diğer 4 metatars ise normal hizadadır. Halluks valgus ile beraberdir. Kızlarda daha sık görülür.

Etyoloji: Herediterdir.

Klinik bulgular: Bebeklik ve erken çocuklukta belirgin değildir. Adolesan devrede halluks valgus gelişmesiyle tanınır.  1.metatarso falangeal eklem medialinde bunion gelişir. Bunion üzerinde ayakkabı basıncından dolayı hassasiyet olur.

Tedavi: Bunion tazyikten kurtarmak için ayak ön kısmı geniş ayakkabılar verilir. Bunion sünger yastıkçıklarla korunur. Halluks valgusu önlemek ve düzeltmek için başparmağı düzgün durumda tutan gece atelleri verilir.

Konservatif tedavi şikayetleri vazgeçirmezse ve deformite şiddetli ise cerrahi tedavi uygulanır. 1.metatarsın varus deformiteleri kaidesinden yapılan bir osteotomi ile düzeltilir. Bunion eksize edilir ve halluks valgus yumuşak doku ameliyatları ile düzeltilir.