Kifoz

Kifoz (kamburluk) Nedir?
Vücuda arkadan bakıldığında normal bir omurga düzdür. Yandan bakıldığında ise omurgada bir takım eğrilikler görülür. Üst göğüs bölgesinde kifoz (kamburluk), varken alt omurga bölgesinde içe doğru bir eğrilik vardır.kifoz omurga

Hafif kifoz (kamburluk)  vakaları az sayıda soruna neden olabilir. Ancak ağır vakalar, akciğerlerinizi, sinirlerinizi ve diğer dokularınız ile organlarınızı etkileyerek, ağrıya ve başka sorunlara neden olur. Kifoz tedavisi, kıvrıklığın nedenine ve etkilerine bağlıdır.

Kifoz (Kamburluk) Belirtileri

 •  Kambur durmak veya kamburluk
 •  Hafif sırt ağrısı
 •  Omurgada tutukluk veya acıma
 •  Yorgunluk

Kifoz’da Tanı Nasıl Konulur?

Öne eğilme testi; Sizin veya çocuğunuzun belden öne eğilmesini isteyecek, bu esnada yandan omurgaya bakacaktır. Kifozda, sırtın üst kısmındaki yuvarlaklık bu konumda daha belirgin hale gelebilir.

Nörolojik işlevlere yönelik test; Kifoza eşlik eden nörolojik değişiklikler nadir olsa da, doktorunuz halsizlik, duyuda değişiklikler veya kifozun bulunduğu alanın aşağısında felç gibi unsurlara bakarak, bunlara yönelik kontrol yapabilir.

Omurga röntgeni; Kifozu teyit etmek, kıvrıklığın derecesini belirlemek ve omurda kifozun türünün belirlenmesine yardımcı  olacak herhangi bir şekil bozukluğu olup olmadığını tespit etmek için röntgen çektirmenizi isteyebilir. Örneğin, röntgen filminde kama şeklinde omurların veya başka özelliklerin görülmesi sayesinde, postüral kifoz ile Scheuermann kifozu arasında ayrıma varılır. Daha yaşlı kişilerin röntgen filmlerinde, omurgada, ağrının artmasına katkıda bulunabilecek değişiklikler görülebilir.

Pulmoner fonksiyonu testleri; Kifozun neden olduğu herhangi bir nefes alma zorluğunu değerlendirmek için nefes almayı ölçmek amacıyla da bu testlerden yararlanabilir.

Kifoz Tipleri

Konjenital ( Doğuştan ) Kifoz; Daha omurgaların ilk oluşumu sırasında, anne karnında iken oluşmaktadır. Bir çok nedeni bulunmaktadır fakat en sık nedeni boyun omurlarının gereğinden fazla büyümesi ile oluşan türüdür. Bu hastalardaki kifoz özellikle sinirsel problemlere neden olabilmektedir. Sinirsel problemleri önlemek için erken cerrahi operasyon önerilmektedir. Erken yaşlarda yapılaan ameliyatlar kişinin yaşamını önemli ölçüde değiştirecek olan değişiklikler oluşturmaktadır. Erken yaşta yaşta yapılan ameliyat ile sinirsel problemler de ilerlemeden önlenebilmektedir. Bu nedenle yeni doğan bebeklerde omurganın normal olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli, herhangi bir farklılık görüldüğünde mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Travmatik Kifoz; Travmalar sonucu ya da uzun süre eğik durma nedeniyle gelişmektedir. Uzun süre eğik durma özellikle bazı mesleklerde ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ileri yaşa bağlı gelişen kifoz da bu kategoridedir.

Postüral kifoz; Bu tür, temel olarak yetişkinlik döneminde görünür hale gelir. Postüral kifozun başlangıcı genellikle yavaştır. Kızlarda erkeklere oranla daha yaygındır. Kötü beden duruşu veya kambur durmak, omurgadaki kirişlerin esnemesine ve omurgadaki kemiklerin anormal bir biçim almasına neden olabilir. Postüral kifoza çoğu zaman omurganın alt kısmında aşırı derecede içbükey bir eğri eşlik eder. 

Scheuermann kifozu; Postüral kifoz gibi, Scheuermann kifozu da, genellikle ergenlik döneminde, çoğu zaman kemiklerin hala büyümekte olduğu 10 ila 15 yaşları arasında ortaya çıkar. Scheuermann hastalığı olarak da adlandırılan bu hastalık, erkeklerde kızlara göre iki kat daha yaygındır. Hastalık başlangıcına genellikle hafif olan ağrı ve yorgunluk eşlik edebilir. Öte yandan, postüral kifozun aksine, Scheuermann kifozu omurları deforme ederek, röntgen filmlerinde dikdörtgen yerine kama şeklinde görünmelerine neden olabilir. Durumdan etkilenen omurlarda, Schmorl düğümleri olarak bilinen başka bir bulgu da yer alabilir. Bu düğümler, omurlar arasındaki yastığın (disk), omurun altı ve üzerindeki kemik aracılığı ile baskı yapması sonucunda meydana gelir. Scheuermann kifozunun nedeni bilinmemektedir, ancak genellikle aileden gelen bir vasıftır. Kifozun bu türünün bulunduğu bazı kişilerde, bir yandan diğer yana uzanan bir eğri oluşmasına yol açan bir omur deformitesi olan skolyoz da bulunur. Çocukluk çağında Scheuermann kifozuna yakalanan yetişkinler, yaşları ilerledikçe daha fazla ağrı yaşayabilirler.

İrsi kifoz; Ceninin gelişmesi esnasında omurga sütununda meydana gelen yanlış biçimlenme bazı bebeklerde kifoza neden olur. Çok sayıda omur bir arada kaynayabilir ya da kemikler gereken şekilde oluşmayabilir. Bu kifoz türü, çocuk büyüdükçe daha kötüye gidebilir. İrsi kifoz, travma ve enfeksiyondan sonra, vücudun alt kısmının felç olmasının en yaygın nedenidir.

Yetişkinlerdeki Nedenleri

Yetişkinlerde, kemiklerin inceltici hastalık olan kemik erimesi, omurlarda, kifoz ile sonuçlanan, sıkışmaya bağlı kırıkların oluşması ile bağlantılı olabilir. Omurganın kıvrılmasına yol açarak, ya kifoz ya da skolyoz ile sonuçlanabilecek olan diğer bozukluklar arasında aşağıdakiler bulunur:

 •  Omurgada dejeneratif arterit, omurgadaki kemiklerin ve disklerin durumunun kötüleşmesine neden olabilir.
 •  Ankilozan spondilit, omurgayı ve civarındaki eklemleri etkileyen iltihaplı bir arterittir.
 •  Bağ dokusu bozuklukları, örneğin Marfan sendromu, bağ dokusunun eklemleri olmaları gereken konumda tutma yetisini etkileyebilir.
 •  Tüberküloz ve omurgadaki diğer enfeksiyonlar, eklemlerin tahrip olması ile sonuçlanabilir.
 •  Omurgayı etkileyen kanser veya iyi huylu tümörler, omurga kemiklerinin üzerine binerek, onları yerlerinden çıkmaya zorlarlar.
 •  Spina bifida, omurganın bir kısmının tamamen oluşmadığı bir doğum kusurudur ve omurilik ile omurgadaki kemiklerde                kusurlar oluşmasına neden olur.
 •  Felce neden olan rahatsızlıklar, örneğin beyin felci ve çocuk felci, omurgadaki kemiklerin katılaşmasına yol açar.

Kifozda Tedavi Yöntemleri

Eğrilik derecesi 50’nin üzerinde olan çocuklarda büyüme ile bu derece artabilir ve ileriki dönemlerde hastalık ile ilgili ek sorunlar ortaya çıkabilmektedir. En sık şikayet olan ağrı ortaya çıktığında ağrı kesiciler kullanılabilir. Bu dönemde istirahat ile de ağrılar azalmaktadır. Hastalar fazla hareketten kaçınmalıdırlar.

Çocuklarda korse tedavisi ile ilerlemenin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Büyüme periyodunun sonuna kadar korse tedavisine devam edilmelidir. Korse tedavisi ile basınç bölgeleri ayarlanır ve en uygun pozisyon ayarlanmaya çalışılmaktadır.

Eğer eğiklik derecesi 75 derece ve üzeri ise sorun cerrahi operasyon ile düzeltilebilinmektedir. Cerrahi operasyon sonucu eğiklik tamamen iyileşebilmektedir.