İmpigment Sendromu

İmpigment Sendromu

İmpigment Sendromu (Omuz Sıkışması Hastalığı) Nedir?
Omuzun dönme hareketlerini yaptıran kaslara rotator manşon, yada rotator kaf kasları denir. Omuz hareketlerini sağlayan kasların tendonların yırtılmasına, yozlaşmasına ve yangılanmasına rotator manşon hastalıkları adı verilir.

İmpingement sendromunda genellikle supraspinatus tendiniti yada bisipital tendinit vardır. Bu iki tendonun humerus başı ile akromion arasına sıkışmasına omuz sıkışma sendromu denir.

Sporcular, endüstri işçileri, ev bakım elemanları ciddi omuz ağrılarından sıklıkla yakınırlar. Bunun nedeni rotator manşetin ve omuz başının bulunduğu aralıkta sıkışmasıdır.

 

İmpingment Sendromu (Omuz Sıkışması Hastalığı) Belirtileri
Hastalar genellikle ilk belirtileri görmezden gelirler. Genellikle başlangıçta küçük bir ağrı ve adelelerde hafif bir güç kaybı vardır. Omuz hareket kısıtlılığı ve baş üzeri hareketlerde ileri ağrı daha sonra başlar.

Ağrı

  • Ön tarafta
  • Ön ve yandan kola yayılır.
  • Gece artar.

Hareket kısıtlılığı

  • Omuzu öne (Fleksiyon) ve yana (abduksiyon) kaldırma hareketlerinde üst açılarda kısıtlılık görülür.
  • Kolu içe çevirme, sırta götürme, suyen açma-takma gibi hareketlerde kısıtlılık vardır,
  • Rotator manşet denilen tendonların yırtıklarında kuvvetsizlikle birlikte görülür.

İmpingment Sendromunda (Omuz Sıkışması Hastalığı) Tanı Nasıl Konulur?
İmpingement sendromuna tanı , detaylı hikaye ve fizik muayene ile konur. Anormal eğimli akromion veya kemik çıkıntıları görmek için röntgen istenir. Rotator manşet yırtığından şüphelenilirse MRI (manyetik rezonans görüntüleme) tetkiki istenir. MRI hem kemik yapı hem de tendonlar hakkında bize ayrıntılı bilgi veren bir görüntüleme yöntemidir.

İmpingment Sendromunda (Omuz Sıkışması Hastalığı) Tedavi Yöntemleri
Tıbbi Tedavi: İlk önce antienflamatuar ve ağrı kesici tedavi başlanır. Eklemi istirahat ettirmek ve buz uygulamak yararlı olur. Ağrı azalmıyor ise kortizon injeksiyonu yapılabilir. Kortizonun etkisi geçicidir.Fizik tedaviden ağrı ve inflamasyonun azaltılmasında yararlanıla bilinir. Omuz hareket aralığını arttırıcı egzersizler faydalı olur.

Cerrahi Tedavi: Cerrahi dışı tedavi yöntemleri ile semptomlar 5 aydan fazla bir süre devam ediyor ise cerrahi tedavi düşünülür.