Doğuştan Kısa Boyun

Doğuştan Kısa Boyun (Klippel-Feil Sendromu)

Seyrek görülen bir boyun deformitesidir.Boyun doğuştan kısadır, baş omuzların arasına gömülmüş gibidir, baş ve boyunhareketleri kısıtlanıştır.

Radyolojik bulgular: Radyografide 7 olması gereken sevikal vertebraların sayısının normalden az olduğu, birkaç vertebra cimin birbirine kaynayarak tek bir kitle oluşturdukları görülür.

Etyoloji: Gebeliğin ilk aylarında bilinmeyen bir nedenleembriyonun gelişmesi kusurlu olması nedeniyle ortaya çıkar. Ailevi bir hastalık değildir.

Klinik bulgular: Kısa olan boynun iki yanında omuzlara doğru uzanan deri kıvrımları (pterygium) görülebilir. Estetik kusur, baş ve boyun hareketlerinin sınırlı oluşunun yanında, servikal sinir köklerinin bası altıda olduğunu gösteren bulgularda görülebilir.

Tedavi: Belli başlı bir tedavisi yoktur. Boyuna traksiyon uygulayarak uzatma denilebilirse  de pek yararlı olmaz. Nadiren ameliyatla tedaviye başvurulabilir.