Anterior Tarsal Tünel Sendromu

Anterior Tarsal Tünel Sendromu

Bu sendrom derin peroneal sinirin, ekstansör retinakulumun altında sıkışması ile ortaya çıkar.

Klinik bulgular ve teşhis: Sendromun başlıca belirtisi 1.parmak aralığında dizestezilerdir. Derin peroneal sinir üzerinde Tinel belirtisi pozitiftir.

Tedavi: Steroid injeksiyonu ve immobilizasyon uygulanır. Cevap alınamazsa cerrahi dekomprasyon ve nöroliz yapılır.